• n

  パーセプトロン
  ちかく - [知覚]
  Tri giác về không gian và thời gian mang tính ảo giác.: 錯視的な時空間知覚
  Tri giác về hình 3D.: 三次元形状の知覚
  かんとく - [感得]
  いしき - [意識]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X