• n, exp

  きそちしき - [基礎知識]
  có tri thức cơ bản về số học: 数学の基礎知識があること
  để có thể thực hiện theo trình tự đó, anh cần có tri thức cơ bản: その手順を行うには基礎知識が欠かせない
  hiểu rõ tri thức cơ bản: 基礎知識を十分理解して
  kiểm tra tri thức cơ bản về công nghệ thông tin: 情報技術の基礎知識を審査する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X