• exp

  ともかく - [兎も角]
  とにかく - [兎に角]
  いかなるばあいでも - [いかなる場合でも] - [TRƯỜNG HỢP]
  Trong bất kỳ trường hợp nào, nhân viên nữ phục vụ bàn cũng không được nói là tiền boa quá ít: いかなる場合でもウエートレスはチップが少なすぎても文句を言ってはいけない
  trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được làm ~ : いかなる場合でも~しない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X