• n

  ねんとう - [念頭]
  không để tâm đến / không để trong lòng / không để bụng: 念頭にない
  ないしん - [内心]
  きょうちゅう - [胸中]
  trong lòng ai: (人)の胸中の
  lưu lại mãi trong lòng (tâm trí) ai: (人)の胸中を占め続ける
  bộc lộ, bày tỏ nỗi niềm (tâm sự, thổ lộ nỗi lòng): 胸中を明かす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X