• n, exp

  かいさいちゅう - [開催中] - [KHAI THÔI TRUNG]
  trong quá trình họp của hội đồng thành phố, chúng tôi đã bàn bạc về phương hướng ban hành pháp luật: 町議会の開催中、われわれは法律制定の方針について話し合った
  trong quá trình họp bán hàng tồn kho: 在庫一掃セール開催中

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X