• n, exp

  いちねんいないに - [一年以内に]
  xây nhà trong vòng 1 năm: 一年以内に家を建てる
  du học trong vòng 1 năm: 一年以内に留学する
  phải đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày: 15日以内に決定を出さなければならない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X