• n

  ちゅうすう - [中枢]
  Trung khu thần kinh: 中枢神経
  Các cơ quan trung khu về chính trị và văn hóa được đặt ở Tokyo.: 東京には政治や文化の中枢機関が集まっている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X