• n

  ほんば - [本場]
  ちゅうすうせい - [中枢性] - [TRUNG XU TÍNH]
  ちゅうすう - [中枢]
  ちゅうしん - [中心]
  Nhà cô ấy ở trung tâm thành phố Utsunomiya.: 彼女の家は宇都宮市の中心にある。
  Trung tâm của vấn đề: 話題の中心
  ちゅうかく - [中核]
  センター
  trung tâm thông tin văn hóa đời sống: 文化生活情報センター
  Trung tâm kỹ thuật viên ngành xây dựng ( Tổ chức CE): (財)建設業技術者センター、CE財団
  Trung tâm kỹ thuật hải ngoại: 海洋技術センター
  センター
  しゅたい - [主体]
  かいかん - [会館]
  Trung tâm hữu nghị Nhật Trung: (財)日中友好会館
  Trung tâm giáo dục quốc lâp: 国立教育会館

  Tin học

  ちゅうしんてき - [中心的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X