• n, exp

  けんしゅうじょ - [研修所] - [NGHIÊN TU SỞ]
  trung tâm đào tạo dành cho công nhân: 工員のための研修所
  trung tâm đào tạo kế hoạch phát triển kinh tế châu Á: アジア経済開発計画研修所
  trung tâm đào tạo vận chuyển: 運輸研修所
  trung tâm đào tạo bộ ngoại vụ: 外務省研修所

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X