• n, exp

  アミューズメントセンター
  trung tâm giải trí quốc gia: 国家アミューズメントセンター
  gần đây có nhiều trung tâm giải trí được xây dựng: 最近、多くのアミュズメントセンターが建設されている
  mùa hè đến, các trung tâm giải trí đông cứng người: 夏になると、アミューズメントセンターは人でいっぱいになる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X