• n

  きょうじゅん - [恭順]
  lòng trung thành kiên định: 厳格な恭順
  biểu hiện lòng trung thành đối với ~: ~に対して恭順を示す
  thề trung thành đối với ~: ~に恭順を誓う
  ちゅうじつ - [忠実]
  Khi dịch thơ, trung thành với bản gốc là không đủ.: 詩の訳は原文に忠実なだけでは面白くない。
  Chó rất trung thành với chủ.: 犬は飼い主に忠実だ。
  ちゅうせい - [忠誠]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X