• n

  ちゅうい - [中尉]
  được dẫn đầu bởi một trung úy, cả tiểu đội lính lần lượt xuất phát.: 中尉に引率されてその兵士たちの小隊は出発した
  Cô ấy được cất nhắc lên vị trí trung úy trong quân đội hải quân.: 彼女は海軍で中尉に昇進した

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X