• v

  そうしん - [送信する]
  えいぞうをつたえる - [映像を伝える]
  ちゅうけい - [中継]
  truyền hình trực tiếp: 生中継
  テレビ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X