• Tin học

  ひどうきしきでんそう - [非同期式伝送]
  ひどうきでんそう - [非同期伝送]
  ひとうじせいでんそう - [非等時性伝送]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X