• v

  かんせんする - [感染する]
  bệnh truyền nhiễm trực tiếp từ người này sang người khác thông qua việc tiếp xúc: 人から人への接触によって直接感染する(病気が)
  でんせんせい - [伝染性] - [TRUYỀN NHIỄM TÍNH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X