• n

  テレコム
  イタルタスつうしん - [イタルタス通信] - [THÔNG TÍN]
  phí truyền thông và giao thông: 通信・交通費
  hệ thống truyền thông và thông tin: 通信・情報システム
  lý luận truyền thông thông tin: 通信・情報理論

  Tin học

  コミュニケーション
  つうしん - [通信]
  メディア

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X