• v

  じゅんぽう - [遵奉する]
  じゅんしゅ - [遵守する]
  じゅんしゅ - [遵守]
  げんしゅ - [厳守する]
  người tuân thủ nghiêm ngặt (chấp hành): 厳守する人
  うけとめる - [受け止める]
  げんしゅ - [厳守]
  tuân thủ nghiêm ngặt (chấp hành) quy chế: 規則の厳守
  tuân thủ nghiêm ngặt (chấp hành) các điều khoản của hợp đồng: 契約条項の厳守
  tuân thủ nghiêm ngặt thời gian là điều quan trọng khi đi phỏng vấn: 採用面接に行くときには時間厳守が重要である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X