• n, exp

  けつえきじゅんかん - [血液循環]
  Tốc độ quần hoàn máu: 血液循環の速度
  Tuần hoàn máu của Bob rất tốt: ボブの血液循環は非常に良い
  Duy trì tuần hoàn máu đến ~: ~への血液循環を維持する
  Tuần hoàn máu bình thường: 正常な血液循環
  Thời gian tuần hoàn máu: 血液循環時間
  Thúc đẩy tuần hoàn máu: 血液循環を良くする
  Hệ thống tuần hoàn máu: 血液循環系

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X