• n

  えいぜん - [営繕]
  công ty chuyên làm nghiệp vụ tu sửa: 営繕会社
  công tác nâng cấp, tu sửa: 営繕作業
  chi phí tu sửa (sửa chữa nâng cấp): 営繕費

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X