• n, exp

  うみじ - [海路] - [HẢI LỘ]
  Luật lệ đường biển: 海路規則
  Giấy phép vận chuyển đường biển: 海路運送免状
  Người đi du lịch bằng đường biển. : 海路による旅行者
  かいろ - [海路] - [HẢi LỘ]
  đi du lịch bằng đường biển: 海路で旅行する
  bằng đường bộ và đường biển: 陸路と海路とで
  giấy phép vận chuyển bằng đường biển: 海路運送免状
  luật đường biển: 海路規則
  なみじ - [波路] - [BA LỘ]
  Trên tuyến đường biển xa xôi.: 波路はるかに

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X