• n

  リクルート
  きゅうじん - [求人]
  Thông báo cắt giảm số lượng tuyển dụng: 求人の削減を発表する
  こうぼ - [公募する]
  kiểm toán không thường được tuyển dụng: 一般公募していないオーディション
  cơ hội (tuyển dụng) được công bố trên phạm vi quốc tế: 国際的に提示された(公募の)チャンス
  さいよう - [採用する]
  Kazuko tham gia vào cuộc thi dự tuyển vào công ty X nhưng không được tuyển.: 和子はX社の採用試験を受けたが,採用されなかった。
  やとう - [雇う]

  Kỹ thuật

  ハイヤ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X