• v

  だんこうする - [団交する]
  ぜっこうする - [絶交する]
  Có nhiều người tuyệt giao với bạn vì mượn tiền hoặc cho mượn tiền.: 金の貸し借りが原因で、友人と絶交する人が多い。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X