• adj

  まがりくねった - [曲がりくねった]
  đường uốn khúc (uốn lượn, ngoằn ngoèo): 曲がりくねった〔道路などが〕
  vật uốn lượn như con rắn: (ヘビのように)曲がりくねったもの
  đường bờ biển uốn khúc (uốn lượn): 曲がりくねった海岸線
  うねる - [畝ねる]
  くねくねする
  dây uốn lượn: くねくねした線
  đường quanh co, uốn lượn: くねくねした道

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X