• adj

  まっくら - [真っ暗]
  ふさぐ - [塞ぐ]
  くろい - [黒い]
  くもり - [曇]
  Nếu chiều ráng đỏ và sáng đầy mây là trời giúp người bộ hành còn nếu chiều đầy mây và sáng ráng đỏ thì mưa sẽ trút xuống đầu.: 晩に夕焼で朝に曇っていれば旅人の役に立つが、晩に曇ったあと朝焼なら雨が旅人を悩ます。
  くすみ
  không u ám: くすみのない
  うっとうしい - [鬱陶しい]
  いんき - [陰気]
  くすむ
  màu u ám: 色がくすむ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X