• adj

    くさる - [腐る]
    mùi trứng ung: 卵腐ったにおい

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X