• n

  ラウンド
  まる - [丸]
  えん - [円] - [VIÊN]
  Lũ trẻ ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa.: 子どもたちは火のまわりに円を作って座った。

  Kỹ thuật

  サーカムフェレンシャル
  サークル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X