• adj

  むていけん - [無定見]
  むいみ - [無意味]
  từ vô nghĩa: 無意味な言葉
  một cuộc sống vô nghĩa: 無意味な生活
  ナンセンス
  くだらない - [下らない]
  くうそ - [空疎]
  かいむ - [皆無]
  đều là những câu nói vô nghĩa: それぞれ皆無駄な言葉
  nội dung vô nghĩa: 皆無である〔内容などが〕
  くうそ - [空疎]
  nội dung sáo rỗng (vô nghĩa, rỗng tuyếch): 内容の空疎な
  thứ vô nghĩa: 空疎なもの
  tranh luận vô nghĩa: 空疎な議論
  nhắc đi nhắc lại những lời tranh luận sáo rỗng (vô nghĩa): 空疎な議論を繰り返す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X