• n

  ぶんみゃく - [文脈]
  Bối cảnh chính trị: 政治的文脈
  Đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh.: 文脈から意味を推測する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X