• adj

  ゆうきゅう - [悠久]
  えいきゅう - [永久] - [VĨNH CỬU]
  Hòa bình vĩnh cửu: 永久の平和
  こうきゅうせい - [恒久性] - [HẰNG CỬU TÍNH]
  tình bằng hữu vĩnh cửu: メンバーシップの恒久性
  sự vĩnh cửu của các vì sao: 星々の恒久性

  Tin học

  えいきゅうに - [永久に]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X