• adj

  ゆうきゅう - [悠久]
  えいえん - [永遠]
  Tình yêu vĩnh viễn: 永遠の愛
  こうきゅうか - [恒久化] - [HẰNG CỬU HÓA]
  mong muốn được hưởng giảm thuế vĩnh viễn: 財界からの減税恒久化への要望
  こうきゅうせい - [恒久性] - [HẰNG CỬU TÍNH]
  tính vĩnh viễn cố định: 固定の恒久性
  sự vĩnh viễn của các vì sao: 星々の恒久性

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X