• v

  こえる - [越える]
  vượt qua mức độ của đồng yên: _円台を越える
  vượt qua điểm trung bình của lớp: ~でクラスの平均点を越える
  vượt quá khung của ~: ~の枠組みを越える
  vượt quá khả năng của ai: (人)の能力を越える

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X