• v

  ちょうか - [超過する]
  Chi phí cho bữa tiệc lần này đã vượt quá túi tiền của chúng ta.: 今回のパーティの費用は予算を超過した。
  すぎる - [過ぎる]
  こす - [越す]
  こえる - [超える]
  Nước sôi không thể vượt quá 100 độ.: お湯は100度を超えられない。
  こえる - [越える]
  オーバーする
  hơi vượt quá ngân sách một chút: 予算を少しオーバーしている
  lái xe vượt quá tốc độ giới hạn rất nhiều: 制限速度を大幅にオーバーして運転する
  hơi vượt quá một chút là gì: ちょっとオーバーじゃない?
  hơi vượt quá ngân sách một chút rồi (không đủ tiền): ちょっと予算オーバーだなー。
  うわまわる - [上回る]
  thu hoạch vượt quá dự tính.: 予定を~収穫
  オーバーステップ

  Kinh tế

  ちょうか - [超過]
  Category: 財政

  Kỹ thuật

  パース

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X