• n, exp

  カンバス
  xé toạc miếng vải lanh: カンバスを切り裂く
  cái áo choàng này được may bằng vải dệt từ lanh: このガウンはカンバスから作る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X