• n, exp

  あいろ - [隘路] - [* LỘ]
  Phân tích những vấn đề chủ chốt liên quan đến ~: ~における主要な隘路を分析する
  Giải quyết những vấn đề chủ chốt (trọng yếu) : 隘路を打開する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X