• exp

  べつもんだい - [別問題]
  Không biết nó có thể tiến triển tốt hay không lại là một vấn đề khác.: それでうまくいくかどうかは別問題だ
  Đó lại là vấn đề khác.: それはまた別問題だ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X