• n

  かいうんぎょう - [海運業]
  doanh thu từ nghiệp vụ vận tải biển: 海運業収入
  かいうん - [海運] - [HẢI VẬN]
  gây ảnh hưởng không tốt đến ngành ngư nghiệp và hoạt động vận tải biển: 地域漁業および海運活動に危害をもたらす
  Hoạt động vận tải biển tự do: 自由な海運活動
  vận tải biển : 海運運航

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X