• n, exp

  くうゆ - [空輸]
  vận chuyển hàng không lương thực khẩn cấp ra nước ngoài: 海外緊急食糧空輸
  vận tải hàng không những mặt hàng cần thiết: 必需品の空輸
  vận chuyển thư bằng đường hàng không: 郵便物の空輸
  vận chuyển khách bằng đường hàng không: 旅客空輸

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X