• n

  そくりょく - [速力]
  そくど - [速度]
  スピード
  ヴェロシティ

  Tin học

  ベロシティ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X