• n, exp

  アイソレーター
  hệ thống cách ly (cách điện): アイソレーター・システム
  lựa chọn dụng cụ cách ly: アイソレーターの選択
  アイソレータ
  dụng cụ cách ly phát quang: 光アイソレーター
  dụng cụ cách ly dạng cầu: ブリッジ・タップ・アイソレータ (bridge tap isolator)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X