• n, exp

  かねんぶつ - [可燃物]
  không được để vật dễ bắt lửa gần đồ điện tử: この電化製品の近くに可燃物を置かないでください
  kho chứa vật dễ bắt lửa: 可燃物倉庫
  vật dễ bắt lửa dạng khô: 枯渇可燃物

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X