• n, exp

  かほう - [家宝]
  Cô ấy nói là đã nhìn thấy vật gia truyền của nhà ông rồi: 彼女は、お宅の家宝を見ちゃったってわけね
  Bạc gia truyền: 家宝としての銀器
  vật gia truyền có giá trị : 貴重な家宝
  でんか - [伝家] - [TRUYỀN GIA]
  Rút thanh bảo đao gia truyền: 伝家の宝刀を抜く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X