• n

  ぶつり - [物理]
  Ứng dụng kỹ thuật vật lý hóa học vào công nghệ sinh học.: 物理・化学の技術を生物工学に適用する
  qui tắc vật lý bị tuyên bố sai lệch: 誤って述べられている物理の法則
  フィジカル

  Tin học

  ぶつりてき - [物理的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X