• n

  かわり - [代わり]
  dùng A thay cho B: Bの代わりにAを用いる
  Bàn phím dần được thay thế cho bút máy như là một phương tiện giao tiếp với nhau: コミュニケーション手段としてキーボードがペンに代わりつつある
  Bầu cử thống đốc mới thay thế cho~: ~の代わりとなる新たな総裁を選出する
  Thiết lập cơ chế quản lý xuất khẩu mới thay thế cho: ~の代
  おきかえ - [置換え] - [TRÍ HOÁN]
  thay thế từ vựng: 語彙の置換え
  thay thế số lượng lớn: 大量置換え
  phương pháp giá trị thay thế: 置換え価値法
  hợp kim thay thế: 置換え形合金

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X