• n

  けっせき - [欠席]
  vắng mặt không lý do thường xuyên: しばしばの無断欠席
  chỉ toàn vắng mặt thôi: 欠席がちである
  けっせき - [欠席する]
  vắng mặt trong cuộc họp: 会議に欠席する
  vắng mặt một tuần ở trường: 学校を1週間欠席する
  vắng mặt thường xuyên: 繰り返し欠席する
  vắng mặt do tình trạng sức khỏe không tốt: 体調不良のため欠席する
  やすむ - [休む]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X