• n

  こうしょう - [咬傷] - [GIẢO THƯƠNG]
  (Triệu chứng bệnh) phát sinh sau vết cắn của côn trùng: 昆虫咬傷の後に発生する〔症状などが〕
  Bị cắn: 咬傷を受ける
  Hòn đá có tác dụng chữa vết rắn cắn: ヘビ咬傷に効く石
  かみ - [咬み]
  phản ứng mẩn ngứa (dị ứng) với vết rắn cắn hay bọ cắn: ヘビの咬み傷や虫の刺し傷へのアレルギー反応
  vết cắt khủng khiếp: ひどい咬み傷
  vết cắn vào tay: 手の咬み傷
  vết cắn sâu hoắm: 深い咬み傷

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X