• Kỹ thuật

    スカラップ
    Explanation: T継手などにおいて、溶接線の交差を防ぐため一方の母材に開ける切り欠き。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X