• n

  そくせき - [足跡]
  あしがた - [足形] - [TÚC HÌNH]
  vết chân múa ba-lê: バレリーナ足形
  lấy vết chân: 足形を取る
  あしがた - [足型] - [TÚC HÌNH]
  vết chân lớn: 大きな足型
  あしあと - [足跡]
  vết chân của quạ: カラスの足跡
  dấu chân trên cát: 砂に残った足跡
  để lại dấu chân của con người trên mặt trăng: 月面に足跡を残す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X