• n

  しょうこん - [傷痕]
  しょうがい - [傷害]
  けが - [怪我]
  50 đô la á? Quên chuyện tiền nong đi. Còn hơn là bị gặp ăn trộm. Không bị thương là tốt lắm rồi: 50ドル!?もうお金のことは忘れなさい!強盗にあうとか、そういうのよりいいでしょ。あなたは怪我もなかったんだから、まだましでしょ!
  Vết thương mãi không khỏi: 治らず長引く怪我
  vết thương ở đầu gối: ひざのけが
  làm ai bị thương nhẹ: (人)に軽い
  くつう - [苦痛]
  きずぐち - [疵口] - [TỲ KHẨU]
  きずぐち - [傷口] - [THƯƠNG KHẨU]
  thấm vào cơ thể tùy thuộc vào việc hấp thụ từ miệng vết thương trên da: 皮膚の傷口からの吸収によって体内に侵入する
  Cô y tá đã dùng khăn tay của mình quấn vào vết thương cho đứa trẻ: 看護師はその子どもの傷口に自分のハンカチを巻いた
  きずあと - [傷跡]
  きず - [傷] - [THƯƠNG]
  Vết thương vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn: まだ完全に治っていない傷
  えんしょうびょうそう - [炎症病巣]
  vết thương hình đồng xu: コイン形病巣
  vết thương ban đầu: 一次病巣

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X