• n

  にがみ - [苦味]
  Hoa quả có vị đắng: 苦味のある果物
  Chè xanh có vị đắng một chút: 少し苦味のある緑茶
  Cảm thấy đắng trong miệng: 口中に苦味を感じる
  Cho vị đắng vào ~.: ~に苦味を出す
  くみ - [苦味]
  có vị đắng: 苦味がある
  vị đắng ít hơn so với cái gì: ~より苦味が少ない
  hoa quả có vị đắng: 苦味のある果物
  bia có vị đắng mạnh: 苦味の強いビール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X