• exp

  まっさき - [真っ先]
  anh ta đứng ở vị trí đầu tiên của đoàn: 彼は一行の真っ先に立っている
  しゅい - [首位]

  Tin học

  せんとういち - [先頭位置]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X